Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω τον καιρό”

Ο καλύτερος τρόπος για να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τον Μ.Σ. στο σχολείο είναι στα πλαίσια ενός οργανωμένου περιβαλλοντικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει πληροφόρηση, δραστηριότητες, κατασκευές και τέλος επίσκεψη στον Μ.Σ. της περιοχής του. Μετεωρολογικοί Σταθμοί υπάρχουν σε όλα τα αεροδρόμια, βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και κάποιοι μεμονομένοι σε περιοχές με αγροτικό ενδιαφέρον.

Το Σχ. Έτος 2006-2007 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Γενναδίου το πρόγραμμα «Μαθαίνω τον καιρό” βάση του υλικού που ακολουθεί.

Συνημμένα αρχεία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Μοιραστείτε: