Ενισχύοντας τις επιστημονικές ερμηνείες των μαθητών

Γνωρίζουμε από την καθημερινότητα στην τάξη ότι οι ερωτήσεις που απευθύνονται στους μαθητές και τελειώνουν με «… Να δικαιολογήσεις την απάντηση σου.” είναι αυτές που δυσκολεύουν περισσότερο.

Άραγε από την πλευρά μας σαν εκπαιδευτικοί: Είμαστε σίγουροι για το πως θα ήταν μια ολοκληρωμένη απάντηση; Έχουμε προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές ώστε να μπορούν να δώσουν ολοκληρωμένες απαντήσεις;

Η δοκιμασία

Πριν συνεχίσετε να διαβάζετε το άρθρο, πάρτε χαρτί και μολύβι και αφιερώστε δύο λεπτά για να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση:

Ποιες από τις ουσίες 1, 2, 3 και 4 που φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα είναι ίδιες; Να δικαιολογήσεις την απάντηση σου.

Πυκνότητα Χρώμα Μάζα Σημείο Τήξεως
Ουσία 1 0.93 g/cm3 διαυγές 38 g -98 °C
Ουσία 2 0.79 g/cm3 διαυγές 38 g 26 °C
Ουσία 3 13.6 g/cm3 κίτρινο 21 g -39 °C
Ουσία 4 0.93 g/cm3 διαυγές 16 g -98 °C

Αν θέλετε να δείτε μια προτεινόμενη ισχυρή ερμηνεία στην ερώτηση (και να την συγκρίνετε με την δική σας), μπορείτε να ανατρέξετε στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης στο τέλος του άρθρου.

Η αφορμή

Πριν μερικές μέρες έπεσε στα χέρια μου ένα άρθρο με τίτλο «Instructional Strategies to Support Students Writing Scientific Explanations” από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Michigan. Το άρθρο διαπραγματεύεται:

 • τη σημασία της επιστημονικής ερμηνείας στην αναζήτηση πληροφοριών
 • τις συνηθισμένες δυσκολίες που έχουν οι μαθητές όταν γράφουν επιστημονικές ερμηνείες
 • ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση των επιστημονικών απαντήσεων των μαθητών
 • διδακτικές προσεγγίσεις εφαρμοσμένες σε πραγματικές τάξεις, για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση του εννοιολογικού πλαισίου από τους μαθητές.

Βρίσκω το άρθρο πολύ ενδιαφέρον και προτρέπω όλους τους εκπαιδευτικούς που κάνουν μάθημα σε τάξη να το διαβάσουν. Παρακάτω σας παρουσιάζω σύντομα το εννοιολογικό πλαίσιο και τις διδακτικές προσεγγίσεις

Συνοπτικά

Για να είναι μία Επιστημονική Ερμηνεία ισχυρή πρέπει να περιέχει τρία στοιχεία: (επιστημονικό πλαίσιο)

 • Τον Ισχυρισμό: η απάντηση στην ερώτηση ή το πρόβλημα
 • Τις Αποδείξεις: τα στοιχεία που υποστηρίζουν τον Ισχυρισμό
 • Το Συλλογισμό: ο φυσικός νόμος ή η θεωρία που συνδέει τον Ισχυρισμό με τις Αποδείξεις

Διδακτικές προσεγγίσεις για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση του πλαισίου:

 • Pητή ερμηνία του πλαισίου
 • Παρουσίαση και σχολιασμός διαφόρων ερμηνειών για ένα συγκεκριμένο θέμα
 • Κατανόηση από τους μαθητές γιατί πρέπει να ακολουθήσουν το πλαίσιο
 • Σύνδεση με παραδείγματα καθημερινότητας
 • Επίδειξη αξιολόγησης επιστημονικών ερμηνειών με ανάδραση στους μαθητές

Υλικό για την τάξη

Στην παρουσίαση που ακολουθεί, που απευθύνεται στους μαθητές, έχω ενσωματώσει το εννοιολογικό πλαίσιο καθώς και παραδείγματα βασισμένα στις διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνουν οι συγγραφείς. Το σημαντικότερο ίσως, για μία επιτυχημένη μετάβαση στον νέο τρόπο δομής των ερμηνειών των μαθητών, είναι η αλλαγή φιλοσοφίας από τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει δηλαδή συστηματικά οι εκπαιδευτικοί να απαιτούν από τους μαθητές να ακολουθούν το πλαίσιο για να αποφέρει καρπούς σε βάθος χρόνου.

Σχετικά άρθρα

[related limit=”5″]

[download-attachments]

Μοιραστείτε: